انتخاب زبان :  English    فارسی    العربیه
 • لیست پروژه های دولتی انجام شده توسط شركت اسكيونك

   

  پروژه های استان تهران
  1 انتقال تصویر پالایشگاه سرخون قشم 1384
  2 انتقال تصویر پالایشگاه بندر عباس 1384
  3 انتقال تصویر پالایشگاه فجر جم 1384
  4 انتقال تصویر منطقه گاز پارس جنوبی 1384
  5 سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان شمالی 1385
  6 مرکزفنی و حرفه ای شهرستان شیروان 1386
  7 اداره کل صنایع و معادن استان خراسان شمالی 1386
  8 اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی 1388
  9 اداره کل امور مالیاتی شهرستان شیروان 1388
  10 استانداری خراسان شمالی 1388
  11 دادگستری شهرستان شیروان 1388
  12 دادگستری شهرستان مانه و سملقان (آشخانه) 1388
  13 دادگستری شهرستان اسفراین 1388
  14 دادسرای شهرستان اسفراین 1388
  15 حراست کل استان خراسان شمالی 1388
  16 اداره كل امور مالياتي استان يزد 1388
  17 فرودگاه بجنورد 1389
  18 ساختمان ارزش افزوده اداره امور مالياتي استان خراسان شمالي 1389
  19 فولاد اسفراين 1389
  20 دانشگاه علوم پزشكي فسا 1389
  21 اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان خراسان شمالي 1389
  22 دانشگاه پزشكي بندرعباس 1389
  23 معاونت دانشجويي بندرعباس 1389
  24 معاونت بهداشت بندرعباس 1389
  25 معاونت درمان بندرعباس 1389
  26 معاونت پژوهشي بندرعباس 1389
  27 بيمارستان وليعصر فسا 1390
  28 شركت لوله گستر اسفراين 1390
  29 شبكه بهداشت و درمان شهرستان ميناب - استان هرمزگان 1390
  30 بيمارستان حضرت ابوالفضل (ع) ميناب – استان هرمزگان 1390
  31 بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس 1390
  32 ستاد دانشگاه علوم پزشكي استان هرمزگان 1390
  33 بيمارستان شهداي عشاير خرم آباد 1390
  34 بيمه دانا شعبه تبريز ( ساختمان هاي شهريار و مسجد كبود ) 1390
  35 بيمه دانا شعبه اروميه 1390
  36 دانشكده پزشكي خرم آباد ( پرديس ) 1390
  37 دانشكده گلدشت خرم آباد 1390
  38 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان 1390
  39 بيمارستان ابن سينا بندر عباس 1390
  40 بيمارستان حضرت فاطمه زهرا ( س ) قشم 1390
  41 شبكه بهداشت و درمان قشم 1390
  42 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي لرستان 1390
  43 یارد تعمیراتی و ایستگاه CGS کوه نمک قم ( منطقه 3 عملیات انتقال گاز ) 1391
  44 یارد تعمیراتی بجنورد ( منطقه 4 عملیات انتقال گاز ) 1391
  45 انبار و ایستگاه CGS گاز استان سمنان 1391
  46 راه اندازی اتاق مدیریت بحران  استان فارس 1391
  47 شرکت تجهیزات پزشکی سها (سرنگ هلال ایران) 1391
  48 نیروی انتظامی شیراز 1391
  49 بیمارستان امام صادق (ع) هشتگرد کرج 1392
  50 بیمارستان کمالی کرج 1392
  51 بیمه دانا شعبه اهواز 1392
  52 بیمه دانا شعبه سنندج 1392
  53 بیمه دانا شعبه ایلام 1392
  54 بیمه دانا شعبه بوشهر 1392
  55 بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد 1392
  56 بیمه دانا شعبه زاینده رود اصفهان 1392
  57 بیمه دانا شعبه نقش جهان اصفهان 1392
  58 بیمه دانا قم 1392
  59 بیمارستان امام خمینی (ره ) بروجرد 1392
  60 بیمارستان شهید چمران بروجرد 1392
  61 بیمه دانا شعبه نوشهر 1393
  62 کتابخانه وزیری یزد 1393
  63 اداره ارزش افزوده امور مالیاتی استان یزد 1393
  64 امور مالیاتی استان البرز – ساختمان محمد شهر 1393
  65 دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز 1393
  66 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز 1393
  67 بیمه دانا – شعبه اراک 1393
  68 بیمه دانا – شعبه اراک 1393
  69 بیمه دانا – شعبه قزوین 1393
  70 بیمه دانا – شعبه هفت تیر کرج 1393
  71 بیمه دانا – شعبه زنجان 1393
  72 بیمه دانا – شعبه زاهدان 1393
  73 بیمه دانا – شعبه ساوه 1393
  74 دانشکده داروسازی استان البرز 1393
  75 بیمه دانا – شعبه شهرکرد 1393
  76 اداره ارزش افزوده استان البرز 1393
  77 بیمه دانا – شعبه خرم آباد 1394
  78 بیمه دانا – شعبه کرمان 1394
  79 بیمه دانا - گرگان 1394
  80 بیمه دانا شیراز 1394
  81 بیمه دانا - یزد 1394
  82 امور مالیاتی ساختمان مطهری البرز 1394
  83 دانشگاه فردیس  کرج 1394
  84 امرر مالیاتی البرز- اشتهارد 1394
  85 بیمه دانا بروجرد 1394
  86 بیمه دانا- یاسوج 1394
  87 بیمه دانا آمل 1394
  88 ستاد علوم پزشکی و خدمات درمانی لرستان 1394
  89 بیمارستان هفتم تیر درود  لرستان 1394
  90 بیمه دانا - سمنان 1394
  91 بیمه دانا -رشت  1394
  92 بیمه دانا -اردبیل 1394
  93 بیمه دانا -لنگرود 1394
  94 بیمه دانا- ساری 1394
  95 کلینیک ویژه تخصصی دانشگاه علوم پزشکی البرز 1394
  96 مرکز تحقیقاتی گیاهان دارویی  لرستان 1394
  97 بیمه دانا آبادان 1395
  98 بیمه دانا بیرجند 1395
  99 تامین اجتماعی ترکمنچای 1395
  100 تامین اجتماعی صوفیان 1395

   


 • پروژه های سایر استانها
X